Polityka prywatności

z dnia

I. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Niniejsza Polityka Prywatności (zwaną dalej: „Polityką”) określa, w jaki sposób wykorzystujemy i przetwarzamy dane osobowe użytkowników strony internetowej (zwanych dalej: „Użytkownikami”) w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej. Polityka zawiera także informacje o plikach cookie stosowanych na naszej stronie internetowej.
 2. Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka IZIPAK sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Chwaszczynie przy ul. Gdyńskiej 42, 80-209 Chwaszczyno, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000590796, Regon: 363226645, NIP: 5892020568 (zwana dalej: „Administratorem”).
 3. Podczas korzystania przez Użytkowników z naszej strony internetowej gromadzimy w szczególności adresy IP, adres URL, informacje o zachowaniach na stronie internetowej, kliknięcia w elementy strony internetowej, daty i godziny wejść na stronę internetową, nazwę dostawcy usług internetowych, informację
  o rodzaju systemu operacyjnego oraz o rodzaju i wersji przeglądarki Użytkownika.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu korzystania przez Użytkowników z pełnej funkcjonalności strony internetowej oraz prezentowania produktów i usług na stronie, a także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z korzystaniem ze strony internetowej Administratora lub przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika.

 

II. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do przetwarzanych przez Administratora danych osobowych, które go dotyczą i otrzymania kopii przetwarzanych danych.
 2. Użytkownik ma prawo żądania sprostowania (poprawienia, uzupełnienia) danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia.
 3. Użytkownik ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystywania danych osobowych na cele ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 4. Użytkownik ma prawo żądania przeniesienia danych, które przetwarza Administrator i których dostarczył mu Użytkownik, tj. otrzymania ich w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo przesłania tych danych innemu administratorowi. Jeżeli jest to technicznie możliwe, Użytkownik ma prawo żądania, aby dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi.
 5. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Użytkownika narusza przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 6. W przypadku zaakceptowania przez Użytkownika stosowania na stronie plików cookie Użytkownik ma prawo cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie.

 

 

III. PLIKI COOKIES

 

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej Administratora. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Administrator stosuje pliki cookies w celu umożliwienia Użytkownikowi korzystania z pełnego zakresu funkcjonalności strony internetowej oraz prezentowania produktów i usług Administratora na stronie. Pliki cookies w szczególności pozwalają w odpowiedni sposób wyświetlić stronę internetową na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 3. Administrator stosuje dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookie lub do czasu ich usunięcia.
 4. W przypadku, gdy Użytkownik nie chce, aby pliki cookies były instalowane na urządzeniu końcowym, z którego korzysta, może nie wyrazić zgody na instalowanie plików cookies w następujący sposób:
 • w przeglądarce Internet Explorer należy wybrać z menu głównego pozycję „Narzędzia/Opcje internetowe”, a następnie w sekcji „Prywatność” zaznaczyć „Zaawansowane” i wyłączyć pliki cookie;
 • w przeglądarce Mozilla Firefox należy wybrać z menu pozycję "Narzędzia", a następnie pozycję "Opcje" i określić poziom prywatności w sekcji "Prywatność";
 • w przeglądarce Opera należy wybrać z menu pozycję "Narzędzia", a następnie z pozycji "Preferencje" wybrać "Zaawansowane", a potem "Ciasteczka";
 • w przeglądarce Google Chrome należy  z menu po prawej stronie wybrać pozycję "Opcje", a następnie "Dla zaawansowanych" oraz "Ustawienia plików cookie";
 • w przeglądarce Safari należy w menu Ustawienia wybrać pozycję "Safari", a następnie w sekcji „Prywatność i ochrona” wybrać "Blokuj cookie".

Są to przykładowe typy przeglądarek. W większości przeglądarek tego typu informacje dotyczące plików cookies można znaleźć w menu "Narzędzia" lub "Opcje”. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na naszej stronie internetowej.