Prawo do odstąpienia od umowy

z dnia

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 

IZIPAK sp. z o.o. Sp. k.

ul. Gdyńska 42

80-209 Chwaszczyno

 

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od Umowy sprzedaży towaru pod nazwą …………………………………………  objętego zamówieniem nr …………………………………. zawartej z IZIPAK sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Chwaszczynie za pośrednictwem serwisu internetowego pod adresem: www.izipak24.pl

Data zawarcia Umowy:                          ……………………………….

Imię i nazwisko konsumenta(-ów):          ………………………………

Adres konsumenta(-ów):                        …………………………….…

Podpis konsumenta(-ów):                      ……………………………….

 

Data,                                                   ………………………………

(*) - niepotrzebne skreślić